Pretenzija dėl Eurovizijos dainų konkurso nacionalinio finalo rezultatų

2005m. vasario 26 dieną nuo 19 val. 30 min. iki 20 val. 25 min. bei nuo 21 val. 00 min. iki 23 val. 00 min. per LTV buvo transliuojamas Eurovizijos dainų konkurso nacionalinis finalas (toliau – Nacionalinis finalas). Nacionalinio finalo koncerte dalyvavo dvidešimt nacionalinėje atrankoje atrinktų konkurso dalyvių. Sutinkamai su 2005 Eurovizijos dainų konkurso nacionalinės atrankos taisyklių (toliau - Taisyklės) 26 ir 27 punktu, Nacionalinio finalo nugalėtoją rinko žiūrovai, kurie balsavo, skambindami telefonu arba siųsdami sms žinutes trumpuoju numeriu 1673, nurodydami dainos, už kurią balsuoja, numerį. Balsavimas turėjo prasidėti nuskambėjus visoms dainoms ir jų ištraukas pakartojus atvirkštine tvarka ir tęstis 15 (penkiolika) minučių.

2005m. vasario 28 dieną (pirmadienį) įvairiose informacinėse interneto svetainėse (tinklalapiuose) buvo išreikšta ne vieno Nacionalinio finalo žiūrovo negatyvi nuomonė dėl neužtikrintos galimybės išreikšti savo nuomonę ir balsuoti už patikusią dainą. Žiūrovai, bandę prisiskambinti telefonu trumpuoju numeriu 1673, teigė, jog signalas visą balsavimui skirtą laiką buvo „užimtas“, o minėtu numeriu išsiųstos sms žinutės grįždavo abonentams atgal kaip negalinčios pasiekti adresato.
Faktą, jog balsavimui skirtu metu buvo nesklandumų ir kad dalis Nacionalinio finalo žiūrovų negalėjo atiduoti savo balso, pripažino ir patys organizatorių atstovai. Pateikiame keletą ištraukų iš straipsnių žiniasklaidoje:

„Tačiau J. Vilimas teigė, kad balsavimas vyko sklandžiai ir jokių dirbtinių techninių kliūčių nebuvo. Pasak jo, jei kam nepavyko atiduoti balso, tai tik dėl „kamščio“, kuris susidaro dėl didelio skambinančių skaičiaus. Nacionalinės atrankos nugalėtoja prisipažino, kad už save jai pavyko išsiųsti tik dvi žinutes iš penkių galimų.“(Respublika, 2005 m. vasario 28 d., pirmadienis. Simona Jansonaitė).

“"Eurovizijos" konkurso nacionalinio atrankos turo organizatoriai pripažįsta, jog balsavimo metu buvo nesklandumų, tačiau nemano, kad jie galėjo paveikti balsavimo eigą. "Eurovizijos" atrankos koordinatorius, Lietuvos televizijos muzikos laidų prodiuseris Jonas Vilimas Eltai pripažino, jog šiais metais, kaip ir ankstesniais, organizatoriai gavo pranešimų apie tai, kad bandantiems balsuoti nepavyko prisiskambinti ar išsiųsti balso trumpąja žinute (SMS). J. Vilimas teigė nesantis tikras, bet nemanantis, kad neprisiskambinusiųjų balsai galėjo paveikti balsavimo eigą. (...) "Balsavimo metu aš skambinau balsus priiminėjusiai telekomunikacijų bendrovei "Mediafon", klausiau, ar yra sutrikimų, mane patikino, jog jų nėra. Kaip visada, būna pranešimų apie nepraėjusius skambučius ar SMS, - mano supratimu, tai yra ne "Mediafon" ir ne Lietuvos televizijos, o telefono paslaugų teikėjų kaltė. Ryšio "strigimai", kaip suprantu, gali įvykti, kai tuo pačiu numeriu pradeda skambinti daug žmonių", - teigė J. Vilimas. (ELTA 2005 vasario mėn. 27 d. 19:30)

“Po trumpo dainų pakartojimo per 15 balsavimo minučių savo valią pareikšti skambučiais bei trumposiomis žinutėmis suspėjo mažai žmonių. Iš kiekvieno numerio atlikėjui buvo įskaičiuojama ne daugiau kaip penki skambučiai ar žinutės. Halėje žiūrovai, rengėjai, dalyviai, žurnalistai bei juos skambučiais atakavę televizijos žiūrovai piktinosi, kad negalėjo prisiskambinti ir pareikšti savo valios. Mažas balsavusiųjų skaičius sukėlė pasipiktinimą, nes nacionalinis Eurovizijos konkursas domino daug žmonių. „Gali būti, jog šis nesklandumas įvyko todėl, kad žmonės balsavo nuo pat šou pradžios, kai balsai dar nebuvo priimami, – spėliojo LTV muzikos prodiuseris, nacionalinio Eurovizijos konkurso koordinatorius Jonas Vilimas. – Jie nepaisė konkurso vedėjų Jurgos Šeduikytės ir Rolando Vilkončiaus perspėjimų veltui nešvaistyti pinigų ir skambinti tik 15 minučių po paskutinės dainos“. („Lietuvos rytas“ 2005 m. vasario 28 d. , pirmadienis. Daiva Rinkevičiūtė).

Nurodyti faktai leidžia daryti išvadą, jog balsavimui (skambinant telefonu ir siunčiant sms žinutes) skirtas laiko tarpas, t.y. 15 minučių, buvo akivaizdžiai per trumpas, kas sąlygojo labai didelį telefoninių skambučių ir sms žinučių srautą per trumpą laikotarpį, dėl ko daugeliui balsuotojų buvo atimta galimybė išreikšti savo nuomonę. Numatyti tokią situaciją Nacionalinio finalo organizatoriai bei koordinatoriai ne tik galėjo, bet ir privalėjo tai padaryti, jausdami pareigą ir atsakomybę ne tik prieš visus Nacionalinio finalo dalyvius, bet ir prieš visuomenę, kurios nemažai daliai narių taip ir nebuvo suteikta reali galimybė išreikšti savo nuomonę ir, įvertinus visų dalyvių pasirodymus Nacionalinio finalo koncerte, išrinkti tinkamiausią ir labiausiai vertą reprezentuoti Lietuvą tarptautiniame Eurovizijos dainų konkurse.
Per nurodytąjį laiko tarpą buvo gauta tik 20397 balsų. Atsižvelgiant į pastarąjį faktą ir į tai, kad daugelis žiūrovų negalėjo išreikšti savo nuomonės, darytina išvada, jog gauti rezultatai objektyviai neatspindi stebėjusiųjų renginį ir balsavusiųjų (ar bandžiusiųjų tai daryti) daugumos nuomonės.
Taip pat turime konstatuoti, kad Taisyklėse numatytas reikalavimas pakartoti nuskambėjusių kūrinių ištraukas atvirkštine tvarka įvykdytas nebuvo – dainų fragmentai buvo parodyti konkurso dalyvių pasirodymo Nacionalinio finalo koncerte eilės tvarka nuo 1 iki 20. Tokiu būdu buvo pažeistas Taisyklių 27 punktas.

Remiantis aukščiau išdėstytu, manome, kad Nacionalinio finalo rezultatai yra netikslūs ir neobjektyvūs. Todėl reikalaujame:
1) Nacionalinio finalo rezultatus pripažinti niekiniais ir juos anuliuoti;
2) iš anksto tinkamai informavus visuomenę antrą kartą transliuoti Nacionalinio finalo, įvykusio 2005m. vasario 26 dieną, Kaune, vaizdo įrašą toliau nurodytomis sąlygomis:
- suteikiant žiūrovams galimybę balsuoti pakartotinai;
- nustatant ilgesnę balsavimo trukmę (balsavimo trukmė turėtų būti nustatyta atsižvelgiant į telekomunikacijos specialistų ar kompanijų rekomendacijas ir realias jų galimybes pilnavertiškai aptarnauti balsavimo srautą);
- naudojant telefoninius filtrus, t.y. nustatant, kad iš vieno telefono numerio žiūrovas gali balsuoti tik vieną kartą (teisės balsuoti ribojimas, t.y. leidimas kiekvienam žiūrovui balsuoti tik vieną kartą, neabejotinai užtikrintų didesnį rezultatų objektyvumą).

Išanalizavus pateiktą pretenziją, ir nusprendus imtis tam tikrų veiksmų ar nuo jų susilaikyti, apie priimtą sprendimą prašome informuoti registruotais laiškais (atsakymą siųsti žemiau nurodytais adresais) per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo pretenzijos gavimo dienos. Atsakymo nepateikimas per nurodytą terminą bus laikomas atsisakymu nagrinėti pretenziją.

Su pagarba,
Eurovizijos dainų konkurso Nacionalinio finalo dalyviai:

Laurynas Šarkinas (band "Saulės Kliošas") / Aleksandr Belkin (band "Road Band") / Rimantas Juškys (band "Ergo Fine") / Raigardas Tautkus (band "NEO") / Silvija Kairienė (band "Broliai Aliukai ir sesutė Silvija") / Alanas Chošnau / Rasa Kaušiūtė / Eva & Česlovas Gabalis / Violeta Riaubiškytė / Artas


   

Facebook comments